Oppdal

Palmer gotheim oppdal 1024x352

Bilde fra http://www.palmergotheim.no/

Dette er et utviklingsprosjekt myntet på en bedre utnyttelse av skrotmasser som frem til nå ligger unyttet i flere skifer sten brudd i Drivdalen.

Ut i fra utsprengt masse er utnyttelses prosenten mellom 8-12 % i deres virksomhet.

Det jobbes med lab. tester for å kartlegge bruksområder.