Doser i massemottak

Forset har godkjent mottak for ren masse i tilstandsklasse 1, betong og asfalt. Vi har mottak i Klæbu og Melhus.