Forset har bigbag for 1000 kg masse for levering med kran. Alle fraksjoner og jord kan leveres med svært lite søl. 

Big Bags

En kranbil og du kan få levert massen der en lastebil ikke kommer til.