Pukk

Forset ønsker å levere riktig stein til riktig bruk. Dette ut i fra lang erfaring og bergteknisk kompetanse. Alle våre produkter er lab.testet og CE merket. Sprengt fjell knuses og siktes i flere trinn ned til de enkelte fraksjoner. Eks. røys, pukk, subbus, singel osv.