Naturgrus

Forset lever vasket sand og grus. Vi har lekesand og sikringssand (EU)til barnehage. volleyballsand, strøsand, sand til ridebane mm.Grus benyttes i hovedsak som tilslag i betong og asfalt. Populært produkt til drenering og hagesingel.

Våre produkter er kvalitetssikres av kontrollrådet og vårt eget laboratoriet.