Forset har mineraluttak som hovedfokus

Grovknusing i Forset

Forset har lang erfaring med levering av byggeråstoff til private og entrprenører.

Vårt mål er å være en miljøbevisst virksomhet etter gjeldende og godkjente planer.

Vi har eget laboratoriet der det taes prøver av tilsalget i betong og asfalt.

 

Prøv vår priskalkulator

Vi leverer i løpet av 1-2 dager.
Finner du ikke området du bor i? Ta kontakt så avtaler vi pris.

Dette er bare et estimat, ta kontakt for pristilbud. Kontakt oss

 

Våre produkter:

 

Fin siktet Matjord

Fin siktet matjord

Fin siktet Matjord 2

Fin siktet matjord

Fin siktet Matjord 3

Fin siktet matjord

0 16 mm Knust Natur Grus

Knust natursand
0-16 mm

8 16 mm Knust Natur

Knust naturstein 
8-16 mm

1616 22 mm Knust Natur

Knust naturstein
16-22 mm

22 80 mm Natur Stein

Naturstein
22-80 mm

 

IMG 13172 6 Vasket Natur sikkerhetssand

Vasket natursand
Sikkerhetssand

Vasket 0 8 natur fort asfalt og betong tillslag

Naturstein/-sand
Tilslag til asfalt og betong

2 6 mm Knust Fjell strsand

Knust fjell
2-6 mm

 

4 16 mm Knust Fjell

Knust fjell 
4-16 mm

16 22 mm Knust Fjell

Knust fjell
16-22 mm

0 20 mm Knust Asfalt

Knust Asfalt
0-20 mm

8 16 mm Hvit singel

Hvit singel 
8-16 mm

8 16 Hvit singel sorte prikker

Hvit singel - Sorte prikker
8-16 mm

16 22 Hvit singel sorte prikker

Hvit singel - Sorte prikker
16-22 mm

 

8 16 mm Vasket Rund Natur singel

Vasket rund natursingel
8-16 mm

16 22 mm vasket rund natur singel

Vasket rund natursingel
16-22 mm

 

0 16 mm Subbus

Subbus
0-16 mm

16 60 mm Pukk

Pukk
16-60 mm

Kalk

Kalk

 

Kontrollrådet

Kontrollrådet

Forset er godkjent for levering av byggeråstoff til betong og asfalt. Kontrollrådets kjerneområde er sertifisering og av byggevarer med formål å dekke kravet til produktdokumentasjon som angitt i Teknisk Forskrift 10 kap. 3

 

ngu logo

Norges geologiske undersøkelser

Landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann i Norge, en etat under Nærings- og Fiskeridepartementet. Vi rådfører oss med Norges geologiske undersøkelser.

 

Norskbergindustri

Norsk bergindustri

Vi er medlem i Norsk bergindustri som er bransjeforeningen for hele den norske mineralnæringen. Sammen skaper medlemsbedriftene en trygg og bærekraftig bergindustri for framtiden. 

 

miljfyrtarn

Miljøfyrtårn

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Forset oppfyller kriterier og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.