Forset har mineraluttak som hovedfokus

Grovknusing i Forset

Forset har lang erfaring med levering av byggeråstoff til private og entrprenører.

Vårt mål er å være en miljøbevisst virksomhet etter gjeldende og godkjente planer.

Vi har eget laboratoriet der det taes prøver av tilsalget i betong og asfalt.

 

 

Kontrollrådet

Kontrollrådet

Forset er godkjent for levering av byggeråstoff til betong og asfalt. Kontrollrådets kjerneområde er sertifisering og av byggevarer med formål å dekke kravet til produktdokumentasjon som angitt i Teknisk Forskrift 10 kap. 3

 

ngu logo

Norges geologiske undersøkelser

Landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann i Norge, en etat under Nærings- og Fiskeridepartementet. Vi rådfører oss med Norges geologiske undersøkelser.

 

Norskbergindustri

Norsk bergindustri

Vi er medlem i Norsk bergindustri som er bransjeforeningen for hele den norske mineralnæringen. Sammen skaper medlemsbedriftene en trygg og bærekraftig bergindustri for framtiden. 

 

miljfyrtarn

Miljøfyrtårn

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Forset oppfyller kriterier og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.