Pukk og grus er en viktig ressurs for samfunnet. Vi bearbeider og foredler disse mineralråstoffene gjennom knusing, sikting og vasking. Mineralene brukes til ulike byggeformål som veger, jernbane, bygge- og anleggsvirksomhet. I Norge har vi et forbruk på 11,5 tonn, noe som tilsvarer ett stort lastebillass pr. innbygger hvert år.

Miljøprofil

Vi er et oversiktlig firma med god dialog oss medarbeidere i mellom. Vi er opptatt av å ta vare på hverandre og bevare det gode arbeidsmiljøet vi har skapt. Godt arbeidsmiljø fører til bedre kvalitet på arbeidet vi utfører. I tillegg skal kundene ha en god opplevelse med våre trivelige medarbeidere. Med eget utstyr, maskinførere og sjåfører er vi godt kvalifisert for jobbene vi tar på oss.   

HMS

Vårt system er bygd opp ihht. NLF sitt styringssystem for kvalitet, miljø og HMS.

Miljø

Forset har et sterkt miljøengasjement, som vi praktiserer ved blant annet følgende:

  • Vårt transport og produksjonsutstyr innehar nyere teknologi som har fokus på forbruk og utslipp
  • Pukk og grus resursene våre er ofte samlokaliserte med mottak av rene masser, som gir mulighet til tur-retur transport.
  • Vi har mottak av asfalt, betong som gjenvinnes og brukes som nytt byggeråstoff.
  • Forset har siden 2014 være sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift

Kvalitet

Vi har dyktige og erfarende medarbeidere, moderne utstyr, kvalitetssystem og eget laboratorium som gjør oss god på:

  • En god  kontroll på bruksområder for de enkelte produkter.
  • Vi produserer tilslag til betong og asfaltproduksjon. Sertifisert av Norsk Kontrollbetong.
  • Vi bruker mye resurser på forskning, utvikling, internkontrollsystem og kvalitets sikring.