Storjobb på Lade

Forset Grus engasjement i storjobb på Lade

Obs sitt nye byggevarehuset vil få en grunnflate på omtrent 10.300 kvadratmeter fordelt på byggshop og drive-in trelast.

Forset Grus er underentreprenør til BN Entreprenør.

Vi deponerer all masse og levere Pukk og subus i forbindelse med prosjektet.

En anslår at det skal kjøres ut ca. 150.000 kubikk masse.

Oppstart av grunnarbeid våren 2019, ferdigstillelse høsten 2020.