Metrobuss

Parkeringsanlegg for metrobusser på Sandmoen:

Veidekke entreprenør AS hadde prosjektet med å lage metrobussenes Parkeringsanlegg, og Forset Grus var underleverandør på masseutskifting. 
I forbindelse med prosjektet gjennomførte Forset Grus utkjøring og deponering av over 100.000 kubikk rene masser og leverte over 100.000 tonn røys. 

Jobben ble gjennomført fra 2018 til begynnelsen av 2019.

Vi takker Veidekke for det gode samarbeidet. 

 

Parkeringsanlegg for metrobusser på Sandmoen

Parkeringsanlegg for metrobusser på Sandmoen

Parkeringsanlegg for metrobusser på Sandmoen