Ny terminal i Trondheim

Forset Grus og Ole Arild Haugum er arkitekten bak et pilotprosjekt som har miljøvern og grønn nytenkning i transporten av masser.

Mandag 28. juni 2021 skrev Adresseavisen en artikkel om prosjektet. Bakgrunnen er at det offentlige stiller i større og større grad strenge krav til utslipp i forbindelse med offentlige anbud, og man ser dermed at også flere entreprenørselskaper stiller miljøkrav.

For transportører som opererer med fossilt drivstoff vil dette etterhvert være en større konkurranseulempe. Det håndteres millioner av overskuddsmasser i bygg og anleggsvirksomheter hvert år, og miljøkostnaden ved en fullastet dieselbil er betydelig, og i tillegg følger veislitasje, kø og risiko for ulykker.

Gjenbruk av rene overskuddsmasser er ideen bak Grønn bulkterminal, sier Haugum. Nå gjennomføres et større samarbeidsprosjekt der målet på lang sikt er å ta byggeråstoff inn sjøveien på utslippsfrie skip og å elektrifisere lastebiltransporten i byen. I kombinasjon med å gjenbruke så mye som mulig av gravemassene, og å bruke det man ikke kan gjenbruke til å bygge landbruksland i distriktene vil dette gi en framtidig stor gevinst med tanke på blant annet CO2 utslipp. 

Pilotprosjektet i Trondheim kan bli nasjonal modell for framtidig transport, og ved å samle kunnskap og læring i pilotprosjekter, kan vi bruke denne kunnskapen når vi skal utvikle fremtidens havn, sier Knut Thomas Kusslid, direktør i Trondheim Havn.

Les hele artikkelen her

Dahlberg Hauge

FOTO TRONDHEIM HAVN

 

Storjobb på Lade

Forset Grus engasjement i storjobb på Lade

Obs sitt nye byggevarehuset vil få en grunnflate på omtrent 10.300 kvadratmeter fordelt på byggshop og drive-in trelast.

Forset Grus er underentreprenør til BN Entreprenør.

Vi deponerer all masse og levere Pukk og subus i forbindelse med prosjektet.

En anslår at det skal kjøres ut ca. 150.000 kubikk masse.

Oppstart av grunnarbeid våren 2019, ferdigstillelse høsten 2020.

 

 

 

 

 

 

Forset Sport

Forset Sport

Forset sport er en «klubb» i bedriften som har som formål å fremme fysisk fostring, god helse og et godt samhold og miljø i Forset Grus. 
Gjennom våren og forsommeren har vi hatt flere samlinger med treningsinstruktør, høy innsats og støle medarbeidere dagene etter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metrobuss

Parkeringsanlegg for metrobusser på Sandmoen:

Veidekke entreprenør AS hadde prosjektet med å lage metrobussenes Parkeringsanlegg, og Forset Grus var underleverandør på masseutskifting. 
I forbindelse med prosjektet gjennomførte Forset Grus utkjøring og deponering av over 100.000 kubikk rene masser og leverte over 100.000 tonn røys. 

Jobben ble gjennomført fra 2018 til begynnelsen av 2019.

Vi takker Veidekke for det gode samarbeidet. 

 

Parkeringsanlegg for metrobusser på Sandmoen

Parkeringsanlegg for metrobusser på Sandmoen

Parkeringsanlegg for metrobusser på Sandmoen