Storjobb på Lade

Forset Grus engasjement i storjobb på Lade

Obs sitt nye byggevarehuset vil få en grunnflate på omtrent 10.300 kvadratmeter fordelt på byggshop og drive-in trelast.

Forset Grus er underentreprenør til BN Entreprenør.

Vi deponerer all masse og levere Pukk og subus i forbindelse med prosjektet.

En anslår at det skal kjøres ut ca. 150.000 kubikk masse.

Oppstart av grunnarbeid våren 2019, ferdigstillelse høsten 2020.

 

 

 

 

 

 

Forset Sport

Forset Sport

Forset sport er en «klubb» i bedriften som har som formål å fremme fysisk fostring, god helse og et godt samhold og miljø i Forset Grus. 
Gjennom våren og forsommeren har vi hatt flere samlinger med treningsinstruktør, høy innsats og støle medarbeidere dagene etter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metrobuss

Parkeringsanlegg for metrobusser på Sandmoen:

Veidekke entreprenør AS hadde prosjektet med å lage metrobussenes Parkeringsanlegg, og Forset Grus var underleverandør på masseutskifting. 
I forbindelse med prosjektet gjennomførte Forset Grus utkjøring og deponering av over 100.000 kubikk rene masser og leverte over 100.000 tonn røys. 

Jobben ble gjennomført fra 2018 til begynnelsen av 2019.

Vi takker Veidekke for det gode samarbeidet. 

 

Parkeringsanlegg for metrobusser på Sandmoen

Parkeringsanlegg for metrobusser på Sandmoen

Parkeringsanlegg for metrobusser på Sandmoen